Privacy verklaring

Het Slaapdagboek wordt u aangeboden door het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41087534. Waar in deze privacy policy gesproken wordt over ‘we’ of ‘wij’, wordt het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe bedoeld.

Kempenhaeghe is verantwoordelijk voor de manier waarop het Slaapdagboek is opgebouwd, inclusief de verzameling en verwerking van persoonsgegevens die in het kader hiervan plaatsvinden. Via deze privacy verklaring geven we u informatie over wie wij zijn en wat we doen met de persoonsgegevens die we in dit kader verzamelen en verwerken.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij respecteren de privacy van de gebruikers van het Slaapdagboek en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt zo, dat deze in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar slaapkwaliteit. Voor meer informatie over het wetenschappelijk onderzoek verwijzen wij u naar de informatiebrief welke verstrekt is door de onderzoekers. Het Slaapdagboek kan helpen om u meer inzicht te geven in uw slaappatroon. Het Slaapdagboek wordt níet gebruikt om een medische diagnose te stellen of medische beslissingen te nemen.

Persoonsgegevens

Kempenhaeghe ontvangt een aantal persoonlijke gegevens (geslacht, leeftijd, locatie). Daarnaast ontvangt Kempenhaeghe de gegevens die in de loop van de tijd door u worden vastgelegd in het Slaapdagboek. Het Slaapdagboek verzamelt gegevens over de subjectief ervaren slaapkwaliteit, het slaappatroon, notities die u kunt maken en gebruikers statistieken. Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens een code. Uw naam en andere gegevens die u direct kunnen identificeren worden niet bijgehouden in het Slaapdagboek. Alleen met de sleutel van de code zijn gegevens tot u te herleiden. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen in Kempenhaeghe. De gegevens uit het Slaapdagboek worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar slaap en om het gebruik van het Slaapdagboek te evalueren.

Beveiligingstechnieken

Het Slaapdagboek is gebouwd door Friendly Pixel, een gekwalificeerd bedrijf gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van software.

Kempenhaeghe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De opslag van data vindt plaats op servers binnen Kempenhaeghe Heeze. Voor het inloggen op het Slaapdagboek en voor het dataverkeer wordt gebruik gemaakt van SSL certificaten en cryptografische technieken waarmee wachtwoorden en data zowel tijdens transport als ook bij tussentijdse opslag beveiligd zijn.

Inzage in persoonsgegevens

Slechts een aantal medewerkers binnen Kempenhaeghe hebben toegang tot al uw gegevens. Ook tot de ongecodeerde die niet in het Slaapdagboek zelf zijn opgeslagen. Dit is nodig om te kunnen controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is uitgevoerd. Personen die ter controle inzage krijgen in uw gegevens zijn de onderzoekers en de systeembeheerder. Zij houden uw gegevens geheim.

Gegevens bewaren

De gegevens die door het Slaapdagboek verzameld worden, worden tot minstens 15 jaar na afronding van het onderzoek bewaard.

Inzage, correctie, recht van verzet en recht om vergeten te worden

Na schriftelijk verzoek heeft u de mogelijkheid om alle persoonsgegevens in te zien, ook de gegevens die niet in de visualisatie van het Slaapdagboek zichtbaar zijn. Tevens kunt u schriftelijk een verzoek indienen om de gegevens te wijzigen, aan te vullen of te laten verwijderen door dit te melden via de contactgegevens onderaan de privacy verklaring. U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en kunt uw persoonsgegevens onherroepelijk laten verwijderen.

Tot slot

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. We raden u daarom aan om regelmatig deze verklaring op wijzigingen te controleren.

Voor meer uitgebreide informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij u naar de informatiebrief die u van ons heeft ontvangen. Hierin vindt u ook uitgebreide contactinformatie.

Indien u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer (+31) (0)40-2279202.

Als uw vraag onvoldoende beantwoord wordt, of wanneer u een klacht heeft over verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (FG) van Kempenhaeghe (FG@kempenhaeghe.nl).


Contactgegevens:

https://www.kempenhaeghe.nl/

Sterkselseweg 65

5591 VE Heeze

(+31) (0)40-2279202

Kvk: 41087534