Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de effecten van luchtverkeer op de slaapkwaliteit. Tijdens het onderzoek houden bewoners uit de omgeving van Eindhoven gedurende langere tijd met behulp van een slaapdagboek app hun slaapkwaliteit bij.

Het onderzoek is opgezet door de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), ondersteund door het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe.

Achtergrond

Het is bekend dat omgevingsgeluid een invloed kan hebben op de slaap. In hoeverre op langere termijn de slaap verstoord kan worden door omgevingsgeluid is echter nog niet in detail bekend. De invloed van bijvoorbeeld het tijdstip van het geluid is onduidelijk.

Met het elektronisch slaapdagboek dat in samenwerking met slaapexpertisecentrum Kempenhaeghe is ontwikkeld, is het mogelijk om over langere tijd van nacht tot nacht informatie te krijgen over de slaapkwaliteit. Deze informatie kan daarna gekoppeld worden aan gegevens over luchtverkeer, zodat er gedetailleerd inzicht kan worden verkregen in de eventuele relatie tussen luchtverkeer en slaapkwaliteit.

Deelname

U kunt deelnemen aan dit onderzoek wanneer u 18 jaar of ouder bent en woonachtig bent in de omgeving Eindhoven. Wanneer u besluit deel te nemen aan het onderzoek wordt u gevraagd over langere tijd (minimaal 2 maanden) dagelijks een slaapdagboek in te vullen via de Slaapdagboek app. Deze app kunt u op uw eigen telefoon of tablet installeren. Na enige oefening duurt het invullen hooguit enkele minuten.

Mogelijke voor- en nadelen

Er zijn geen directe voordelen verbonden aan deelname aan het onderzoek. Door deel te nemen aan het onderzoek draagt u natuurlijk wel bij aan meer kennis over de relatie tussen slaap en omgevingsgeluid, en de invloed van luchtverkeer hierop. Verder kunt u in de app zelf een overzicht krijgen van uw slaap.

Vrijwillige deelname

Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. Als u meedoet, kunt u op ieder moment stoppen. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek. U kunt er ook voor kiezen al uw gegevens te laten verwijderen.

Privacy

Voor dit onderzoek worden enkele persoonsgegevens verzameld, gebruikt en bewaard. Het gaat om uw geslacht, leeftijd, en het gebied waar u woont en het slaapdagboek invult. Uw gegevens worden in een beveiligde omgeving van het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe opgeslagen. Daarnaast ontvangt de TU/e de gegevens die in de loop van de tijd door u worden vastgelegd in het slaap/waak dagboek. Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens een code. Uw naam en andere gegevens die u direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. Alleen met de sleutel van de code zijn gegevens tot u te herleiden. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen in de beveiligde omgeving van Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot u als persoon te herleiden.